Hotel Consulting

Więcej rezerwacji i zadowoleni goście, to efekty jakie może zagwarantować współpraca z zespołem Qteam. Oferujemy dedykowane kampanie i strategie rozwoju, które pozwolą na pełną kontrolę, każdej sfery otoczenia obiektu. Drużyna Qteam zadba o wirtualną kondycję marki i kontakty z klientami. Zadbamy o moderowanie opinii gości na najpopularniejszych por-talach rezerwacyjnych, pozyskamy nowych klientów i rozwiniemy pakiet usług. Te będą dosto-sowane do indywidualnych potrzeb Gości. To nasi animatorzy przygotują zestaw nowoczesnych atrakcji jednocześnie zapewniając techniczne zaplecze eventów.

O nas

Od 10 lat realizujemy projekty marketingowo - eventowe, czyli od zawsze w służbie „czasu wol-nego”. Michał Kieres - mózg całego projektu to specjalista w dziedzinie daleko rozumianego ho-telarstwa. Swoje doświadczenie zdobywał w Londynie, pracując m.in. dla Crown Society, firmy realizującej ekskluzywne bankiety i przyjęcia, przede wszystkim dla Dworu Królewskiego. W ostatnich latach w dobie rozwoju turystycznego na Warmii i Mazurach współpracowaliśmy m.in. z: Naturą Mazur, Pałacem Pacółtowo, Mazurskim Rajem, Narie Resort oraz takimi obiek-tami jak Star Dadaj. Posiadamy szeroką bazę klientów instytucjonalnych z którymi chętnie się z Państwem podzielimy.

Przygotowaliśmy pakiety wsparcia sprzedaży:

Realizując potrzeby Klientów wspólnie wykorzystujemy to co w ich ofertach najlepsze. Dyspo-nujemy liczną bazą, dzięki której nowe wyzwania są kwestią czasu.

 1. Posiadamy bazę ponad 1000 klientów instytucjonalnych, którzy regularnie korzystają z naszej profesjonalnej obsługi przy organizacji eventów.
 2. Tworzymy bazy danych klientów instytucjonalnych pozyskując kolejne branże
 3. Kontrolujemy kanały OTA wykorzystując potencjał sprzedażowy i reklamowy platform rezerwa-cyjnych
 4. Analizujemy i wdrażamy nowe kanały dystrybucji oferty obiektu

Nowe strategie marketingowe:

 1. Pracujemy nad sezonowymi kampaniami oraz długofalowymi strategiami marketingowymi. Tak zwany sezon niski jest kolejną okazją do wykorzystania potencjału obiektu.
 2. Obsługujemy social media – Facebook, Instagram, Twitter. Zapewniamy pełną kontrolę wirtual-nej aktywności obiektu. Tu nawiązujemy kontakty, moderujemy opinie i analizujemy zachowa-nia kontrahentów by poprawić konkurencyjność w sieci
 3. Odpowiadamy za pełną identyfikację wizualną. Przygotowujemy niezbędne projekty graficzne w czasie pełnej obsługi obiektu
 4. Korzystamy z narzędzi internetowych: SEO, pozycjonowanie, marketing szeptany oraz wiruso-wy

Nowa strategia w praktyce czyli zarządzanie

 1. Wdrażamy nowe inwestycje i prowadzimy pełną restrukturyzację istniejących obiektów
 2. Szkolimy personel
 3. Tworzymy koncepcję oraz analizy potencjalnych kierunków rozwoju
 4. Odpowiadamy za management obiektu

Poszerzamy ofertę o dedykowane eventy

 1. Przygotowujemy pakiety pobytowe nawiązujące do pór roku, grup klientów, czy związane z kalendarzem świąt. Ponad to realizujemy dedykowane oferty związane z charakterystyką da-nego obiektu
 2. Zespół animatorów dba o atrakcje przeznaczone dla dzieci
 3. Dysponujemy potężną bazą atrakcji i scenariuszy integrujących grupy
 4. Zapewniamy pełną technikę estradową i wizualną

I najważniejsze! Koszty - nasza kompleksowa obsługa obejmuje działania wielu osób, ufając nam oszczędzają Państwo czas i zyskują znaczny wzrost efektywności w koszcie jednego pra-cownika. Zapewniamy wyłączność w regionie!!

Zapraszamy do współpracy. Pracujemy dla hoteli i w obiektach dlatego znamy Państwa potrze-by lepiej. Polecamy kontakt.