Wystąpienia publiczne

Pomagamy, przygotowujemy, jak przygotować się do wystąpień, pracujemy nad:

  1. Podniesieniem pewności siebie
  2. Odpowiednim doborem słów
  3. Autoprezentacją
  4. Panowaniem nad stresem